Food, beverages, tobacco and related products

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Unitatea Militară 01144
Number: 8297881
Publication date: 10-03-2018
Contract value: 234 744 (USD)
Price original: 927 120 (RON)

Source: TED
Deadline: 25 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment food products tobacco goods and supplies

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Unitatea Militară 01144
   Str. Profesor Dumitru Mărtinaș nr. 2, județul Neamț
   Roman
   611047
   Romania
   Contact point(s): 611047
   For the attention of: Iulian GAFTON
   Telephone: +40 731038393
   E-mail: achizitii01144@forter.ro
   Fax: +40 233740228
   Internet address(es):
   General address: https://www.e-licitatie.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Defence
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Acord-cadru de furnizare produse agroalimentare necesare în poligoane și a pachetelor de hrană rece (norma 11 cu două complete)

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Poligoane și unități militare de pe teritoriul României.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    in months: 7
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    927 120.05 RONFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Trimestrial (punctul 3.1 din Strategia de contractare). Autoritatea contractanta a mentionat in strategia de contractare de ce nu poate finaliza procedura cu contract de achizitie publica.

    Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:

    1) Pentru lotul nr. 1 estimam atribuirea unui contract subsecvent trimestrial.

    Valoarea estimata minima/maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 1: 778,38 RON, fara TVA/308 057,53 RON, fara TVA;

    2) Pentru lotul nr. 2 estimam atribuirea unui contract subsecvent trimestrial.

    Valoarea estimata minima/maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 2: 906,80 RON, fara TVA/90 700,54 RON, fara TVA;

    3) Pentru lotul nr. 3 estimam atribuirea unui contract subsecvent trimestrial.

    Valoarea estimata minima/maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 3: 773,40 RON, fara TVA/52 292,76 RON, fara TVA;

    4) Pentru lotul nr. 4 estimam atribuirea unui contract subsecvent trimestrial.

    Valoarea estimata minima/maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 4: 28,43 RON, fara TVA/12 509,20 RON, fara TVA.

    Valoarea minima a acordului-cadru: 4 974,02 RON, fara TVA.

    Valoarea maxima a acordului-cadru: 927 120,05 RON, fara TVA.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    1) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG 107/2017;

    2) Furnizarea de produse agroalimentare în folosul unitatilor militare din cadrul fortelor terestre care executa activitati în poligoane si a pachetelor de hrana rece pentru militarii participanti la exercitii în afara teritoriului national, în cantitatile previzionate si parametrii tehnici specifici detaliati în caietul de sarcini.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    15000000, 03000000, 15897300
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Cantitatile previzionate minime si maxime ale acordului-cadru si contractelor subsecvente: Anexa nr. 1 din caietul de sarcini nr. A1-178.

    Estimated value excluding VAT
    927 120.05 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 7 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Produse agroalimentare necesare în poligoane — loc de livrare sediul U.M. 02468 Smârdan (localitatea Cișmele, județul Galați)

  1. Short description

  Furnizarea de produse agroalimentare în folosul unitatilor militare din cadrul fortelor terestre care executa activitati în poligoane, în cantitatile previzionate si parametrii tehnici specifici detaliati în caietul de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  15000000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 616 115.05 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 7 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare (numai în cifre): 3 080. Moneda: RON.

  Pentru demostrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale, valoarea cumulata a livrarilor sa fie de minim 308 057,53 RON, fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 3 080,00 RON.  Lot No: 2 Lot title: Produse agroalimentare necesare în poligoane — locuri de livrare sediul U.M. 02025 Babadag (județul Tulcea) si zona Dunavăț (județul Tulcea)

  1. Short description

  Furnizarea de produse agroalimentare în folosul unitatilor militare din cadrul fortelor terestre care executa activitati în poligoane, în cantitatile previzionate si parametrii tehnici specifici detaliati în caietul de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  15000000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 181 401.08 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 7 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare (numai în cifre): 907. Moneda: RON.

  Pentru demostrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale, valoarea cumulata a livrarilor sa fie de minim 90 700,54 RON, fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 907,00 RON.  Lot No: 3 Lot title: Produse agroalimentare necesare în poligoane — loc de livrare poligonul Grohotiș-Brădet (județul Prahova la limită cu județul Brașov)

  1. Short description

  Furnizarea de produse agroalimentare în folosul unitatilor militare din cadrul fortelor terestre care executa activitati în poligoane, în cantitatile previzionate si parametrii tehnici specifici detaliati în caietul de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  15000000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 104 585.52 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 7 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare (numai în cifre): 522. Moneda: RON.

  Pentru demostrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale valoarea cumulata a livrarilor sa fie de minim 52 292,76 RON, fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 522,00 RON.  Lot No: 4 Lot title: Complete hrană rece (2 505 calorii) necesare efectivelor de militari participante la exerciții în afara teritoriului național — locuri de livrare: sediile U.M. 01227 Constanța si U.M. 01700 Brașov

  1. Short description

  Furnizarea pachetelor de hrana rece pentru militarii participanti la exercitii în afara teritoriului national, în cantitatile previzionate si parametrii tehnici specifici detaliati în caietul de sarcini.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  15897300
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 25 018.40 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 7 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare (numai în cifre): 125. Moneda: RON.

  Pentru demostrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale valoarea cumulata a livrarilor sa fie de minim 12 509,20 RON, fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 125,00 RON. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    1) Garantia de participare (ce nu poate depasi 1 % din valoarea fara TVA a celui mai mare contract subsecvent), este de:

    — 3 080 RON pentru lotul 1,

    — 907 RON pentru lotul 2,

    — 522 RON pentru lotul 3,

    — 125 RON pentru lotul 4;

    2) Daca ofertantii doresc sa constituie garantia în valuta, data de referinta la care se face echivalenta RON/alta valuta (cursul BNR) este data publicarii anuntului de participare;

    3) Valabilitatea garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor si coincide cu perioada de valabilitate a ofertei;

    4) Se vor respecta prevederile art. 36 din H.G. 395/2016;

    5) Mod de constituire a garantiei pentru participare:

    — prin virament bancar (cont de depuneri/încasari RO07 TREZ 4925 005X XX00 4010 la Trezoreria Roman, cod fiscal 27367077) — instrument de plata (ordin de plata etc.) vizat de banca emitenta la care s-a facut depunerea garantiei de participare, prezentat pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor,

    — prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei stabilite, în numerar,

    — prin instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, în favoarea autoritatii contractante, în cuantumul si pentru perioada prevazuta — perioada de valabilitate a ofertei (model orientativ — Formularul nr. 1);

    6) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere scrisa a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

    7) Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor;

    8) Este de preferat ca garantia sa fie emisa de o banca ce are corespondent in Romania. Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent în parte, conform art. 40 din H.G. 395/2016, în cuantum de 3 % din pretul contractului, fara TVA.

    Garantia de buna executie se va constitui în termen este de 5 cinci zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de achizitie publica (model orientativ — Formularul nr. 5).

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Buget de stat.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Privind motivele de excludere, în conformitate cu capitolul IV, sectiunea 6, paragraful 2 din Legea nr. 98/2016:

    (a) Cerinta — Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

    (b) Cerinta — Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

    (c) Cerinta — Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

    (d) Cerinta — Neîncadrarea în prevederile art. 59–60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

    Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor.

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa initial cerinta corespunzatoare în formularul DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti) vor depune odata cu DUAE, sub sanctiunile prevederilor legale privind falsul în declaratii si o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59–60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul nr. 6).

    Atentie:

    — Nedepunerea DUAE odata cu oferta,(inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila,

    — Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Ulterior, doar la solicitarea autoritatii contractante, se vor prezenta documente edificatoare, justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:

    1) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

    2) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata taxelor, impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, de stat etc.) la momentul prezentarii;

    3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98 din 19.5.2016 privind achizitiile publice;

    4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

    Aceste documente edificatoare trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

    Precizari suplimentare ale fisei de date:

    — Încadrarea ofertantului în situatiile prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98 din 19.5.2016 privind achizitiile publice atrage excluderea acestuia de la procedura de atribuire a contractului,

    — Potrivit art. 170 din Legea nr. 98 din 19.5.2016, autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 si în legatura cu eventualii subcontractanti propusi,

    — În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele vor fi demonstrate de fiecare asociat. Cerintele vor fi demonstrate si de tertul sustinator în cazul în care ofertantul îsi demonstreaza experienta similara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta persoana neputând fi în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98 din 19.5.2016,

    — Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 165 alin. (3) si 166 din Legea nr. 98 din 19.5.2016 privind achizitiile publice,

    — Toate documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

    Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica sunt:

    — Felician Farcas,

    — Mihai Antoche,

    — Constantin Boboc,

    — Iulian Gafton,

    — Petru Vatamanelu.

    De asemenea, se va completa formularul de integritate, disponibil în SEAP, potrivit notificarii ANAP la adresa https://integritate.e-licitatie.ro.

    Cerinta — Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitate de îndeplinire:

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa initial cerinta corespunzatoare în formularul DUAE al documentatiei de atribuire.

    Ulterior, documentul justificativ edificator în acest sens, respectiv certificatul ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta) va fi prezentat doar de catre ofertantul situat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

    Precizari suplimentare:

    — Ofertantii care nu-si dovedesc forma de înregistrare vor fi descalificati,

    — Documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

   2. Economic and financial ability
   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta — Prezentarea listei cu principalele livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte (prin care sa se confirme) livrarea de produse similare, a caror valoare cumulata sa fi fost de:

    — pentru lotul nr. 1: minimum 308 057,53 RON, fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent), în baza unui/mai multor contracte,

    — pentru lotul nr. 2: minimum 90 700,54 RON, fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent), în baza unui/mai multor contracte,

    — pentru lotul nr. 3: minimum 52 292,76 RON, fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent), în baza unui/mai multor contracte,

    — pentru lotul nr. 4: minimum 12 509,20 RON, fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent), în baza unui/mai multor contracte.

    Valorile vor fi exprimate în RON, iar daca este cazul, contractele fiind exprimate în alte valute, la cursul RON/euro mediu comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.

    Ofertantii vor prezenta documente prin care sa demonstreze ca au implementat si mentin un sistem de management al sigurantei alimentului conform standardului ISO 22000:2005 sau echivalent, documente valabile la data prezentarii acestora.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa initial cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.

    La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele suport în sustinerea experientei similare (contracte, procese verbale de receptie, documente constatatoare conform art. 166 din HG 395/2016 si orice alte documente relevante în sustinerea cerintei), emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, prin care sa se confirme efectuarea livrarilor (în cuantumurile indicate mai sus). În cazul în care contractul contine clauze de confidentialitate, se permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv.

    Prin confirmarea efectuarii livrarii, de catre autoritatile contractante sau clientii privati cu care operatorul economic a avut relatii comerciale, se demonstreaza faptul ca toate obligatiile contractuale asumate prin contract au fost îndeplinite, autoritatea contractanta eliminând astfel posibilitatea încheierii acordului-cadru cu un operator economic care nu si-a îndeplinit obligatiile asumate prin contract sau care prezinta informatii false în legatura cu capacitatea sa tehnica sau profesionala.

    Precizari suplimentare ale fisei de date:

    — Ofertantii care nu-si dovedesc experienta similara vor fi descalificati,

    — Documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

    Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiei lor. Totodata, ofertantul clasat pe primul loc documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

    Aceste documente pot fi certificate emise de un organism de certificare, sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei similare, cu cel prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari ISO 22000:2005 sau echivalent, valabile la momentul prezentarii, pentru productia sau comercializarea produselor care fac obiectul prezentei achizitii.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    48

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.03.2018 14:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    12.04.2018 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 07.05.2018 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   1) Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: Se va solicita o noua propunere financiara, conform art. 138 alin. (2) din H.G. 395/2016 si notificarii nr. 262/9.11.2017 a ANAP, privind transmiterea offline a noilor propuneri financiare cu valoare egala;

   2) Pentru documentele emise într-o limba straina se vor prezenta traduceri efectuate de un traducator autorizat;

   3) Modul în care se poate accesa DUAE: a se consulta urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

   4) Cantitatile prevazute în caietul de sarcini sunt estimate si servesc strict derularii achizitiei. Contractele subsecvente se vor încheia numai în momentul alocarii fondurilor necesare prin buget;

   5) Documentatia de atribuire va fi publicata atasata la anuntul de participare iar depunerea ofertei are loc dupa însusirea continutul acesteia;

   6) Ofertele depuse pentru cantitati mai mari sau mai mici decât cantitatea maxima estimata a acordului-cadru, precum si cele care nu cuprind toate produsele necesare, vor fi considerate oferte alternative si vor fi respinse;

   7) Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie, în vederea participarii la procedura de atribuire. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect;

   8) Pretul ce va fi luat in considerare la stabilirea ofertei castigatoare va fi pretul total/lotul de produse rezultat din suma valorilor obtinute din inmultirea cantitatilor maxime (posibil a se achizitiona in baza acordului-cadru) ale fiecarui produs din cadrul lotului cu pretul unitar al acestuia;

   9) In cazul eventualelor subcontratari, se vor respecta prevederile art. 218–220 din Legea nr. 98/2016, situatie in care se vor actualiza clauzele contractuale;

   10) In cazul existentei unei sustineri din partea unui tert sustintor, autoritatea contractanta va actualiza clauzele contractuale in conformitate cu prevederile art. 50 din H.G. 395/2016;

   11) Locul de livrare reprezinta poligoanele sau sediile unitatilor militare beneficiare nominalizate in caietul de sarcini;

   12) Termen maxim de plata – 30 de zile de la receptia marfii de catre beneficiar. In situatia în care receptia marfii are loc dupa data solicitarii fondurilor bugetare pentru luna urmatoare (10 ale lunii în curs) sau achizitorului nu i se aloca fondurile financiare solicitate pentru aceasta destinatie, termenul de plata se majoreaza la 60 zile de la primirea facturii si a documentelor de receptie.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Serviciul Juridic al U.M. 01144 Roman
    Str. Profesor Dumitru Mărtinaș nr. 2
    Roman
    611047
    Romania
    Contact point(s): 611047
    Telephone: +40 731038393
    E-mail: achizitii01144@forter.ro
    Fax: +40 233740228
  5. Date of dispatch of this notice
   07.03.2018

Other tenders from Romania за for this period

Antiseptics and disinfectants Source: TED

Miscellaneous medical devices and products Source: TED

Meat Source: TED

Telecommunications network Source: TED

Diesel fuel Source: TED