Hotel accommodation services

Country: Romania
Language: EN RO
Number: 7450081
Publication date: 01-02-2018
Source: TED
Deadline: 23 days
Descripition in original language
Tags: Hotel accommodation services

Description

Instead of:

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde cel mai tarziu in termen de 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii, sectiunea „Intrebari”.

Read:

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii, sectiunea „Intrebari”.


Other tenders from Romania за for this period

Event services Source: TED

Software maintenance and repair services Source: TED

Catering services Source: TED

Medical analysis services Source: TED

Evaluation consultancy services Source: TED