General liability insurance services

Country: Romania
Language: EN RO
Number: 6749954
Publication date: 05-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: liability insurance services Insurance services

Description

Instead of:

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

8.1.2018 (16.00)

Read:

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

19.1.2018 (16.00)

Other additional information

In urma unei solicitari de clarificari depusa de catre un operator economic, autoritatea contractanta decide decalarea termenului de depunere a ofertelor pentru a da posibilitatea elaborarii acestora intr-un termen rezonabil.


Other tenders from Romania за for this period

Cadastral surveying services Source: TED

Cadastral surveying services Source: TED

Cadastral surveying services Source: TED

Cadastral surveying services Source: TED

Cadastral surveying services Source: TED