Construction work for water and sewage pipelines

Description

Instead of:

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare:

13.10.2017 (10:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

23.10.2017 (16:00)

IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

16.11.2017 (18:00)

Read:

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare:

24.10.2017 (10:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

2.11.2017 (16:00)

IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

27.12.2017 (18:00)

Other additional information

Prelungirea termenului de depunere a ofertelor, a fost solicitat de operatorul economic participant la procedura, pentru o abordare cat mai atenta, astfel incat oferta sa fie facuta in cel mai corect mod posibil atat din punct de vedere tehnic cat si financiar.


Other tenders from Romania за for this period

Construction work for water and sewage pipelines Source: TED

Construction work for water and sewage pipelines Source: TED

Water-treatment work Source: TED

Construction work Source: TED

High voltage installation work Source: TED