Construction work

Country: Romania
Language: EN RO
Number: 4792221
Publication date: 13-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

Instead of:

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare:

31.10.2017 (16:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

1.11.2017 (16:00)

IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

27.11.2017 (18:00)

Read:

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare:

17.11.2017 (16:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

20.11.2017 (16:00)

IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

15.12.2017 (18:00)

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Ca urmare a solicitarilor unor operatori economici de prelungire a termenului limita de depunere a ofertelor, avand in vedere complexitatea contractului, a Documentatiei de atribuire si a clarificarilor care au detaliat caietul de sarcini, in temeiul art. 163 din Legea 99/2016, Entitatea contractanta prelungeste termenul limita de depunere a ofertelor pana la data de 20.11.2017.


Other tenders from Romania за for this period

Construction work for water and sewage pipelines Source: TED

Construction work for water and sewage pipelines Source: TED

Construction work for water and sewage pipelines Source: TED

Water-treatment work Source: TED

Construction work Source: TED