Various medicinal products

24 may

Number: 8168447

Country: Romania

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


24-05-2018

Description


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Spitalul Clinic de Urgență București
   Calea Floreasca nr. 8, sector 1
   Bucureşti
   014461
   Romania
   Contact point(s): 014461
   For the attention of: aj.analist progr. Carmen Davidescu
   Telephone: +40 215992283
   E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
   Fax: +40 215992282
   Internet address(es):
   General address: www.urgentafloreasca.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro  2. Type of the contracting authority

   Other: Spital
  3. Main activity
   Health
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Medicamente

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

    alea Floreasca nr. 8, sector 1.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Medicamente.

    Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12.

    Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    33690000
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
    Value: 1 971 072.00 RON
    Excluding VAT
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    3152

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Contract notice
    Notice number in the OJEU: 2018/S 049-109304 of 10.03.2018
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: 1125 Lot title:

   Medicamente

   1. Date of contract award decision
   11.05.2018
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 1
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   Europharm Holding S.A.
   Str. Ionescu Crum nr. 1, et. 1, turnul 1
   Brașov
   500419
   Romania
   Contact point(s): 500419
   Telephone: +40 268307508
   E-mail: corina.plesa@eph.ro
   Fax: +40 268307513
   4. Information on value of contract:
   Initial estimated total value of the contract
   Value: 347 040.00 RON
   Excluding VAT
   Total final value of the contract
   Value: 313 920.00 RON
   Excluding VAT
   If annual or monthly value
   Number of months: 48
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


   Contract No: 1131, 1129, 1132 Lot title:

   Medicamente

   1. Date of contract award decision
   22.05.2018
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 3
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   Farmexim S.A.
   Str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, sector 1
   București
   011934
   Romania
   Contact point(s): 011934
   Telephone: +40 213082500
   E-mail: elicitatie@farmexim.ro
   Fax: +40 374097949
   Internet address: http://www.farmexim.ro
   4. Information on value of contract:
   Initial estimated total value of the contract
   Value: 8 104 320.00 RON
   Excluding VAT
   Total final value of the contract
   Value: 1 344 000.00 RON
   Excluding VAT
   If annual or monthly value
   Number of months: 48
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


   Contract No: 1126 Lot title:

   Medicamente

   1. Date of contract award decision
   11.05.2018
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 1
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   Farmexim S.A.
   Str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, sector 1
   București
   011934
   Romania
   Contact point(s): 011934
   Telephone: +40 213082500
   E-mail: elicitatie@farmexim.ro
   Fax: +40 374097949
   Internet address: http://www.farmexim.ro
   4. Information on value of contract:
   Initial estimated total value of the contract
   Value: 4 224.00 RON
   Excluding VAT
   Total final value of the contract
   Value: 1 536.00 RON
   Excluding VAT
   If annual or monthly value
   Number of months: 48
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


   Contract No: 1130,1131,1133 Lot title:

   Medicamente

   1. Date of contract award decision
   22.05.2018
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 3
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   Europharm Holding S.A.
   Str. Ionescu Crum nr. 1, et. 1, turnul 1
   Brașov
   500419
   Romania
   Contact point(s): 500419
   Telephone: +40 268307508
   E-mail: corina.plesa@eph.ro
   Fax: +40 268307513
   4. Information on value of contract:
   Initial estimated total value of the contract
   Value: 7 488.00 RON
   Excluding VAT
   Total final value of the contract
   Value: 6 336.00 RON
   Excluding VAT
   If annual or monthly value
   Number of months: 48
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


   Contract No: 1132, 1133, 1130 Lot title:

   Medicamente

   1. Date of contract award decision
   22.05.2018
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 3
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   Farmexim S.A.
   Str. Pictor Rosenthal nr. 14, et. 2, ap. 3, sector 1
   București
   011934
   Romania
   Contact point(s): 011934
   Telephone: +40 213082500
   E-mail: elicitatie@farmexim.ro
   Fax: +40 374097949
   Internet address: http://www.farmexim.ro
   4. Information on value of contract:
   Initial estimated total value of the contract
   Value: 400 320.00 RON
   Excluding VAT
   Total final value of the contract
   Value: 305 280.00 RON
   Excluding VAT
   If annual or monthly value
   Number of months: 48
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  2. Additional information

   DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Se va completa Formularul nr. 6 – „Tabel Detalii Producator”.

   In cazul in care se constata oferte cu acelasi pret situate pe primul loc, departajarea se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi prezentata prin intermediul SEAP.

   Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.

   Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.

   In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5, ...10 se va realiza prin transmiterea unei solicitari de clarificare din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite noile preturi, dar acestea din urma nu pot fi imbunatatite decat la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, care va fi prezentata prin intermediul SEAP.

  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Spitalul Clinic de Urgență București
    Calea Floreasca nr. 8, sector 1
    București
    014461
    Romania
    Contact point(s): 014461
    Telephone: +40 215992283
    E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
    Fax: +40 215992282
    Internet address: www.urgentafloreasca.ro
  4. Date of dispatch of this notice
   22.05.2018