Natural gas

16 sep

Number: 2805220

Country: Romania

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


16-09-2017

Description


 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Directia Asigurare Logistica Integrata
   Str. Eforie nr. 3-5, sector 5
   Bucuresti
   050035
   Romania
   Contact point(s): 050035
   For the attention of: Lorin Tibulca
   Telephone: +40 214400411
   E-mail: lorin.tibulca@mai.gov.ro
   Fax: +40 213170504
   Internet address(es):
   General address: www.mai.gov.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Public order and safety
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Acord-cadru pentru furnizarea de gaze naturale.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Ministerul Afacerilor Interne, Directia Asigurare Logistica Integrata la punctele de consum indicate la pct. II din caietul de sarcini.

    NUTS code: RO
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Short description of the contract or purchase(s)

    Acord-cadru pentru furnizarea de gaze naturale in conformitate cu cerintele mentionate in caietul de sarcini.

   5. Common procurement vocabulary (CPV):
    09123000
   6. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
  2. Total final value of contract(s):
   1. Total final value of contract(s):
    Value: 3 866 346.50 RON
    Excluding VAT
 3. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Contract notice
    Notice number in the OJEU: 2017/S 136-279937 of 19.07.2017
 4. Section V. Award of contract
   Contract No: 4334542 Lot title:

   Acord cadru furnizare gaze naturale

   1. Date of contract award decision
   1.9.2017
   2. Information about offers:
   Number of offers received: 1
   3. Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken:
   Engie Romania SA
   B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
   Bucuresti
   04025
   Romania
   Contact point(s): 04025
   Telephone: +40 749692115
   E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
   Fax: +40 213012083
   Internet address: www.engie.ro
   4. Information on value of contract:
   Initial estimated total value of the contract
   Value: 4 372 064.00 RON
   Excluding VAT
   Total final value of the contract
   Value: 3 866 346.50 RON
   Excluding VAT
   5. Information about subcontracting
   The contract is likely to be sub-contracted: no


 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  2. Additional information

   Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.2) si III.3) in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventia sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.

   Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

   Intrucat modalitatea de atribuire este acord-cadru cu 3 (trei) operatori economici, in cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe unul din primele 3 locuri ale clasamentului, prezinta acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu preturi egale, o noua propunere financiara depusa prin intermediul SEAP, a carei valoare nu trebuie imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.

  3. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Ministerul Afacerilor Interne – Directia Asigurare Logistica Integrata – Biroul Juridic
    Str. Eforiei
    Bucuresti
    847023
    Romania
    Contact point(s): 847023
    Telephone: +40 214400411
    E-mail: lorin.tibulca@mai.gov.ro
    Fax: +40 213170504
  4. Date of dispatch of this notice
   13.09.2017